KALİTE ANLAYIŞI


Özlem Yem, tüm faaliyetlerini müşterilerimizin beklentilerini karşılama ve memnuniyetini sağlamak önceliğine göre sürdürmektedir.

Bu önceliğe bağlı olarak 2005 yılında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan şirketimiz, “Dengeli ve Ekonomik Besleme” prensibiyle oluşturduğu kalite politikasını şu şekilde özetlemektedir:

                “Özlem Yem, 1980 yılından beri müşterileriyle beraber büyüyüp gelişerek, Türkiye           hayvancılığının ilerlemesinde görev alan örnek bir kuruluştur.En yüksek seviyede müşteri       memnuniyetini ve tatminini sağlamak, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında en dengeli ve              ekonomik besleme ile sadık ve güvenilir müşteri portföyü oluşturmayı amaçlamaktayız.

                Yönetim anlayışımız; yatırımcısına, müşterisine ve çalışanına karşı sürdürülebilir ve verimli       olabilmeyi sağlamak için en ekonomik ve en dengeli yemi üretip, zamanında müşterisine       ulaştırarak, müşterisinin yemlerden azami şekilde yararlanmasını sağlamaktır.

                Bunun için;

  1. Tüm kaynakları (insan, makine, hammadde) en etkili şekilde kullanıp yönetmek,
  2. Müşterilerimize ve yatırımcılarımıza karşı şeffaf ve hesap verebilir olmak,
  3. Çevre standartlarına uygun işletme anlayışıyla ürünümüzün hayvan ve insan gıda zincirinin bir parçası olduğunun bilincinde olmak,
  4. Hammadde girişinden yem tüketimine kadar tüm zincirde gıda güvenliğini sağlamak,
  5. Kalite Yönetim Sistemi’nin tüm birimlerde uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi konusunu taahhüt etmek,

                KALİTE POLİTİKAMIZDIR.”