Büyükbaş Grubu

Buzağı Besleme

Buzağı Besleme

Buzağıların doğar doğmaz yaşama doğru başlatılması, gelişmesi, sağlıklı ve iyi damızlık özelliklere sahip olabilmesi için çok önemlidir. Doğumdan sonra buzağılar hiç vakit kaybetmeden önceden hazırlanmış olan buzağı kulübesi ya da bölmesine alınmalıdır. İlk 2 saat içerisinde sağılan ağız sütü yeni doğana uygun bir biberon yardımıyla içirilmeli; içirilen süt vücut ısısında (38˚C) olmalıdır.

Ürün Kataloğunu İncele
Düve ve Kuru Dönem

Düve ve Kuru Dönem

Damızlık düvelerimiz işletmenin geleceğidir. Sağlıklı ve gürbüz olmalıdır. Yağlanmamalarına özen gösterilmelidir. 700-800 gr. canlı ağırlık artışı hedeflenmelidir. Kaba yem ağırlıklı toplam rasyonlar ile beslenmelidir. Günlük kesif yem miktarı düvelerin canlı ağırlıkları ve kullanılan kaba yemin kalitesine göre 1,5-4 kg. arasında olmalıdır.

Ürün Kataloğunu İncele
Sığır Süt Grubu Yemleri

Sığır Süt Grubu Yemleri

Tüm hayvanların beslemesinde bir denge söz konusudur. Bu denge kaba ve kesif yemlerin uygun oranlarda kullanılması sonucu oluşturulan toplam rasyonlarla kurulmalıdır. Toplam rasyonun dengesi kullanılan kesif yem, yem hammaddeleri ve kaba yemlerin içeriğinin doğru tespit edilmesi, hayvanların canlı ağırlığı, süt verimi, süt kalitesi, çevre şartları, mevsim farklılıkları ve benzeri birçok etkene bağlıdır. Toplam rasyonların dengelenebilmesi için besleyici değerleri farklı yem çeşitlerimiz kullanıma sunulmuştur. 

Ürün Kataloğunu İncele
Sığır Besi Grubu Yemleri

Sığır Besi Grubu Yemleri

Besicilik işletmelerinde hayvan ırkı, çevre koşulları uygulanan besleme programı ve yöntemleri başarıyı doğrudan etkiler. Beside iyi sonuçların alınması için uygun koşulların ve doğru toplam rasyonun hazırlanması gerekir. Toplam rasyonun hazırlanmasında besiye alınan hayvanların canlı ağırlıkları ve besi sonundaki hedef canlı ağırlık belirlenmelidir. Elimizdeki kesif yem, yem hammaddeleri ve kaba yemlere göre uygun toplam rasyon yapılmalıdır.

Ürün Kataloğunu İncele