Küçükbaş Grubu

ÖZLEM SELENAY PLUS

ÖZLEM SELENAY PLUS

Özlem Selenay Plus yemi yüksek verimli kuzu ve oğlakların başlangıç dönemi besisi için hazırlanmış özel lezzetli bir yemdir. Sevilerek tüketilir. Kuzu ve oğlakların İlk 4 aylık dönemlerinde kullanılır. Özlem Selenay Plus yemi ile beslenen kasaplık kuzu ve oğlaklar kesim öncesi son 20-30 günlük dönemlerinde Özlem Sonay besi bitiş yemi ile beslenerek semirtilirler.
ÖZLEM SELENAY 18-17

ÖZLEM SELENAY 18-17

Özlem Selenay 18 ve Özlem Selenay 17 yemleri kuzu ve oğlakların başlangıç dönemi besisi için hazırlanmış özel lezzetli yemlerdir. Sevilerek tüketilirler. Kuzu ve oğlakların ilk 4 aylık dönemlerinde kullanılırlar. Özlem Selenay 18 erken sütten kesim programında çok iyi performans gösterir. Özlem Selenay 17 klasik kuzu besisinde iyi sonuçlar verir. Kasaplık kuzu ve oğlaklar kesim öncesi son 20-30 günlük dönemlerinde Özlem Sonay besi bitiş yemi ile beslenerek semirtilirler.
ÖZLEM SONAY

ÖZLEM SONAY

Özlem Sonay yemi kuzu ve oğlakların besi bitiş dönemi için hazırlanmış bir yemdir. 3. ve 4. aylarında kesime gidecek kuzu ve oğlakların kesim öncesi yaklaşık son 3 haftalık dönemlerinde istenen dolgunluğa gelmeleri ve mozaik yağlanmanın sağlanması amacıyla kullanılır.
ÖZLEM TAMAY

ÖZLEM TAMAY

Özlem Tamay yemi toklu ve çepiçlerin, 5 aydan büyük damızlık kuzu ve oğlakların beslenmesinde kullanılmak üzere üretilmiş bir besi yemidir. Damızlıktan çıkan kasaplık koyun ve keçilerin semirtilmesi yanında düşük kondisyonlu damızlıkların beslenmesinde de başarıyla kullanılır. Pelet ve diri tahıllı olmak üzere 2 formda üretilmektedir.
ÖZLEM TORKAY-17

ÖZLEM TORKAY-17

Özlem Torkay 17 koyun ve keçilerin beslenmesinde kullanılmak üzere üretilmiş bir yemdir. Koyun ve keçilerin flushing (koç katım dönemi), gebelik, emzirme ve sağmal dönemlerinde başarıyla kullanılır.
ÖZLEM TORKAY-20

ÖZLEM TORKAY-20

Özlem Torkay 20 yüksek süt verimli keçi ve koyunların sağmal dönemlerinde kullanılmak üzere üretilmiş bir yemdir. Yüksek süt verimli sağmalların ihtiyaçlarını başarıyla karşılar. Mera ve kaba yemlerin düşük kaliteli olduğu koşullarda orta verim düzeyindeki sağmalların toplam rasyonlarında iyi sonuçlar verir.